Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću - Tabela sa poenima.pdf

Bonus poeni na vežbama.pdf

OBRAZOVNI CILJ:

Upoznati studente sa konceptom, aktivnostima i ciljevima odnosa s javnošću. Obučiti studente za planiranje i organizovanje odnosa s javnošću.

 

ISHODI OBRAZOVANJA (STEČENA ZNANJA):

Sticanje znanja i veština iz oblasti odnosa s javnošću. Savladavanje metoda i tehnika koje se koriste u odnosima s javnošću i njihova primena u kreiranju identiteta, imidža i reputacije institucije.

 

SADRŽAJ/STRUKTURA PREDMETA:

Teorijska nastava: Osnovne karakteristike odnosa s javnošću. Definisanje i značenje koncepta odnosa s javnošću; Odnosi s javnošću kao proces; Ciljevi i zadaci odnosa s javnošću; Mesto odnosa s javnošću u organizaciji. Organizovanje funkcije odnosa s javnošću. Etika odnosa s javnošću. Odnosi s javnošću i međunarodno okruženje; Aktivnosti odnosa s javnošću. Izgradnja institucionalnog identiteta, imidža I reputacije. Odnosi s medijima. Organizacija specijalnih događaja. Sponzorstvo. Lobiranje. Odnosi s javnošću u kriznim situacijama; Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću. Planiranje kampanje odnosa s javnošću.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Analiza primera iz prakse organizovanja odnosa s javnošću. Definisanje procesa odnosa s javnošću na primeru konkretne organizacije iz okruženja. Analiza primera etuičke i neetičke prakse odnosa s javnošću. Rešavanje problema odnosa s javnošću u međunarodnom okruženju. Praktični zadaci izgradnje institucionalnog identiteta, imidža i reputacije. Studije slučaja organizovanja konferencije za novinare i drugih medijskih događaja. Pisanje saopštenja za javnost. Vežbe javnog nastupa. Radionice planiranja odnosa s javnošću. Izrada budžeta programa odnosa s javnošću. Modeli merenja i evaluacije odnosa s javnošću. Simulacije i analiza organizovanja različitih aktivnosti odnosa s javnošću.

 
METODE IZVOĐENJA NASTAVE:

predavanja, diskusije, demonstracije, studije slučajeva, učenje kroz zajednički rad na rešavanju praktičnih problema, samostalno istraživanje studenata i rešavanje problema na osnovu dobijenih zadataka, radionice

 

LITERATURA:

Filipović V., Kostić- Stanković M. “Odnosi s javnošću”, FON, Beograd 2008.

Denis L. Vilkoks, Glen T. Kamerun “Odnosi s javnošću, strategije i taktike”, Ekonomski fakultet Beograd 2006.

 

 

Aktivnost u toku predavanja

15

Pismeni ispit

30

Praktična nastava - PR plan

25

Usmeni ispit

30

Pismeni deo ispita obuhvata:

1. Pojam i značaj odnosa s javnošću

2. Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (oblasti 2.1 - 2.6)

 

Oblasti iz knjige koje pokrivaju pitanja na usmenom ispitu

2. Uloga i aktivnosti odnosa s javnošću (od oblasti 2.7)

3. Planiranje i organizovanje odnosa s javnošću

4. Etika i društvena odgovornost odnosa s javnošću

5. PRILOG 1 i PRILOG 2